RayGuard Human Firewall  |  Styrker og beskytter Livskraften  |  Løsningen mod teknisk elektrosmog  |   www.HumanFirewall.com
   Home  Produkter  Fordele  Bedre søvn  Sunde børn  Familie harmoni  Beskyttelse på arbejdspladsen  Optimal behandling  Dyr


Nyheder

Bliv forhandler

Kontakt

Brochure PDF

Video information

Forhandlerliste

RayChip®

Introduktion

Switching af hjernen

Elektrosmog

Indvirkning

Funktion

Indsatsområder

Download PDF

Referencer

Nyhedsbrev

 

 

Elektrosmogs skadelige indvirkning

I vores civilisation spiller elektrosmog en væsentlig rolle. Bliver idealtilstanden i den menneskelige krop påvirket af sådanne elektromagnetiske stråler, bliver hjernens kontrolkommandoer ikke ledet og udført rigtigt.

Der opstår endda delvise fejlstyringer. Tilsvarende opstår fejlstyringer i cellestoftskiftet med organfejl- funktioner til følge og ved langtids påvirkning hudforandringer.
Mennesket bliver sygt.
Den ellers selvstyrende regulation bliver kraftigt forstyrret af elektromagnetiske  påvirkninger.

I de seneste tre årtier er den miljømæssige belastning forårsaget af elektromagnetiske felter og bølger steget enormt. Sideløbende hermed har sygdomme udviklet sig,
eller kraftigt tiltaget, som præstationsnedgang, søvnforstyrrelser, allergier, neurodermatitis, epileptiske anfald hos børn, hjerterytmeforstyrrelser, astma, hårtab, barnløshed, kræft, aggressivitet og depressioner, for at nævne nogle få.

For sammenhængene med elektromagnetiske felter foreligger entydige beviser. Studier (se nedenfor) fra hele verden viser de negative påvirkninger disse stråler har på mennesker, dyr og natur.

Vi kan ikke gemme os fra elektrosmoggen. Især området for højfekvens kommunikation med helt ufysiske og digitale frekvensmønstre vil stige yderligere ekstremt de kommende år. Dag og nat bliver vi eksponeret med elektromagnetiske felter, der også kommer gennem væggene. Det er derfor umuligt at gemme sig.

Biokemiske og cellulære (vedrørende en celle) forandringer pga. elektromagnetiske påvirkninger behøver en relativ lang tid for en målelig udvikling. Disse reaktioner i kroppen bliver kontrolleret og påvirket af biofysiske styringsmekanismer, som til gengæld reagerer meget hurtigt på tilsvarende biofysiske og elektromagnetiske påvirkninger. (Prof. Cyril W. Smith, Salford University, England, a.o.)

Eksistensen af et energetisk system i menneskers og dyrs organisme har været kendt i årtusinder i kinesisk medicin: akupunktur meridian systemet, der de sidste to årtier har vundet større betydning i diagnosticering og terapi i den vestlige medicin

Alle har brug for en "Human Firewall" - www.HumanFirewall.comSe mere under video information klik her


Hvis professor Smiths forskning er rigtig, må man være i stand til at se meget hurtige forandringer i dette energetiske system under påvirkning fra elektromagnetiske felter. Et velegnet redskab til at gøre dette er Elektro-Akupunktur måling efter Dr. Voll (EAV).

De første EAV-målinger for at påvise de sygdomsskabende (patogene) virkninger af elektrosmog blev udført af Dr. Paul Gerhard Valeske, og han beviste også, at RayGuard virker.

Allerede de første udførte prøvemålinger beviste
rigtigheden af de teoretiske testovervejelser. Der har været gennemført flere målinger på voksne forsøgspersoner. For hver af disse målinger viste de negative virkninger af elektromagnetiske felter sig på det menneskelige meridian system.

Idag er det bevist, at elektromagnetiske felter har direkte skadelige virkninger på den menneskelige organisme, da de forårsager morfologiske (organisk), cellulære eller kemiske mutationer.

F.eks. kan EEG forandringer dokumenteres flere timer efter et kort telefonopkald med en almindelig mobiltelefon. I studiet af Dr. Valeske blev påvirkningen af elektromagnetiske felter og bølger på menneskets energisystem vist. Disse forstyrrelser bliver først efter længere eksponeringstid (strålingsindvirkningen) på organisk niveau tydelige og ses ikke med konventionelle medicinske diagnosticeringsmetoder. Diagnosen er kun mulig gennem en energetisk diagnosticeringsmetode - EAV - der også kan afsløre andre kilder til forstyrrelser.Alle har brug for en "Human Firewall" - www.HumanFirewall.com
Bestil den enestående RayGuard Human Firewall - styrk dig selv, din familie, din arbejdsplads klik her

Læs mere om den skadelige elektrosmogs indvirk- ning på dit og din families helbred klik her

 

©1997-2016  RayGuard Human Firewall®  |  Om os  |  Kontakt