RayGuard Human Firewall  |  Styrker og beskytter Livskraften  |  Løsningen mod teknisk elektrosmog  |   www.HumanFirewall.com
   Home  Produkter  Fordele  Bedre søvn  Sunde børn  Familie harmoni  Beskyttelse på arbejdspladsen  Optimal behandling  Dyr


Nyheder

Bliv forhandler

Kontakt

Brochure PDF

Video information

Forhandlerliste

RayChip®

Introduktion

Switching af hjernen

Elektrosmog

Indvirkning

Funktion

Indsatsområder

Download PDF

Referencer

Nyhedsbrev

 

 

Hvad er elektrosmog?

Begrebet "elektrosmog" er et kunstigt begreb til at beskrive den miljømæssige belastning fra de elektromagnetiske felter. I de senere 1970'ere begyndte man med systematisk undersøgelse af elektromagnetiske påvirkninger på mennesker og miljø.

For at illustrere de allestedsnærværende felter populært kan man i sprogbruget betjene sig af det allerede etablerede kunstord "smog", som er en sammensætning af de engelske ord "smoke" (røg) og "fog" (tåge). 

Modsat "smoggen" forårsaget af luftforurening som vi kan lugte og se, unddrager håndhævelsen af vores miljø med elektromagnetiske felter vores direkte opfattelse. Derfor er vi tvunget til at håndtere den følelsesmæssige diskussion med pålidelige instrumenter, målemetoder og kompetente folk.

Indflydelse fra elektrosmog

Den menneskelige krop bliver påvirket af elektromagnetiske stråler. Dermed bliver hjernens styrende kommandoer ikke ledet rigtigt videre, der opstår til med fejlstyringer. Tilsvarende opstår fejlstyringer i cellestoftskiftet med organfejlfunk- tioner til følge og ved langtids påvirkning hudforan- dringer. Mennesket bliver sygt. Den ellers selvsty- rende regulation bliver kraftigt forstyrret af elektro- magnetiske  påvirkninger.

Den menneskelige krop - en perfekt maskine

Under normale forhold og uden ydre og indre påvirkninger befinder kroppen sig i en harmonisk ligevægt. I denne tilstand føler man sig sund, afslappet og generel veltilpas.  Kommer balancen gennem negative ydre påvirkninger i uligevægt, regulerer kroppens forskellige styringsmekanismer herimod for atter at skabe den naturlige og optima- le tilstand. Kommandoerne til denne regulering styres fra hjernen og de vegetative centre og ledes videre gennem hormoner, nervebaner og andre informationsveje til cellerne og organerne.

 Se mere under video information klik her

Nogle biologiske effekter af elektrosmog

- Søvnforstyrrelse
- Koncentrationsbesvær
- Kredsløbsforstyrrelser
- Hovedpiner
- Træthed
- Tinnitus
- Nervøsitet
- Allergier
- Depressioner
- Præstationsnedgang

Positive forandringer i blodbilledet ved anvendelse af RayGuard er påviselige med
mørkefeltsmikroskopi!

Antallet af mennesker, der reagerer med overfølsomhed for elektrosmog, stiger konstant!

Læs mere om den skadelige elektrosmogs indvirk- ning på dit og din families helbred klik her

Bestil den enestående RayGuard Human Firewall - styrk dig selv, din familie, din arbejdsplads klik her

 

©1997-2016  RayGuard Human Firewall®  |  Om os  |  Kontakt